0915267855

PHẢI LÀM GÌ KHI LỠ ĐÁNH MẤT SỔ ĐỎ?

Lỡ có người nhặt được sổ đỏ, liệu tôi có gặp phải rủi ro nào không?

“Tôi làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không biết có thể xin cấp lại được không và quy trình cấp sổ đỏ sẽ kéo dài bao lâu? Ngoài ra, liệu tôi có thể gặp rủi ro nào không nếu có người nhặt được sổ đỏ của tôi?”

Về câu hỏi trên, Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, bạn có thể xin cấp lại cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp bạn làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 99 luật đất đai 2013:

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.”

so do

Thứ hai, thời gian cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT có quy định về Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất.

Theo đó, trường hợp bạn làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn phải làm các thủ tục niêm yết tại UBND cấp xã và xin giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày. Ngoài ra nếu trường hợp bạn mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Theo quy định tại điểm q Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp lại sổ đỏ bị mất là không quá không quá 10 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Vậy nên quy trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ kéo dài khoảng từ 25 đến 35 ngày kể từ thời điểm bạn làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ ba, theo quy định tại khoản 16 điều 3 luật đất đai 2013 thì “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”. Bên cạnh đó, theo quy định điều 195 của bộ luật dân sự 2015 có quy định: “Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật”.

Do đó các giao dịch liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật đều phải do người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện hoặc phải có sự ủy quyền bằng văn bản cho người khác, được công chứng chứng thực mới có hiệu lực pháp luật. Vì thế, mặc dù bạn bị mất sổ đỏ và có người nhặt được sổ đỏ của bạn nhưng việc này cũng không làm ảnh hưởng đến quyển sử dụng đất của bạn.

Theo Homedy

Chat Live Facebook